The Ecom Agency blog

Betekenis: Teamwork

Teamwork is de actie van samenwerken door twee of meer mensen om een bepaald doel te bereiken. Het omvat het werken samen, het delen van ideeën, het communiceren, het leren van elkaar en het gezamenlijk oplossen van problemen. Teamwork is een belangrijk onderdeel van veel bedrijfsomgevingen, omdat het kan helpen bij het verhogen van productiviteit, het verbeteren van communicatie en het vergroten van de efficiëntie.