Betekenis: Second Opinion

Een second opinion is een term die wordt gebruikt in de medische wereld en betekent dat een patiënt een tweede mening of beoordeling van een andere arts of specialist vraagt over een diagnose, behandeling of operatie die is voorgesteld of uitgevoerd door de eerste arts. Het doel van een second opinion is om de patiënt meer zekerheid te geven over de voorgestelde behandeling en om alternatieve opties te verkennen. In bredere zin kan een second opinion ook worden gebruikt in andere contexten, zoals bijvoorbeeld juridische zaken, financiële beslissingen of technische problemen, waarbij men advies vraagt aan een tweede deskundige om een betere beslissing te kunnen nemen.

Reactie plaatsen