Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: script

Wat is een script?

Een script is een computerprogramma dat bestaat uit een reeks instructies die door een computer uitgevoerd kunnen worden. Het script kan bijvoorbeeld een reeks opdrachten bevatten die de computer moet uitvoeren, of een procedure die een bepaalde taak moet voltooien.