Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: profiling

Wat is profiling?

Profiling is een vorm van onderzoek waarbij men de karakteristieken van een bepaalde persoon of groep mensen in kaart brengt. Het doel van profiling is om inzicht te krijgen in de psychologische achtergrond, persoonlijkheid en mogelijke gedragskenmerken van de persoon of groep.