Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: proactief

Proactief is het voorkomen van problemen door vooruit te denken en actie te ondernemen voordat er zich een probleem voordoet. Het is het tegenovergestelde van passief, wat betekent dat je reageert op situaties als het te laat is om te voorkomen. Proactief gedrag staat voor het nemen van initiatief, het vooruitdenken en het oplossen van problemen voordat ze een groter probleem worden.

Reactie plaatsen