Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: poem model

Wat is het poem model?

Het Poem model is een gedragsmodel dat bestaat uit vijf verschillende stappen: Plan, Organize, Execute, Monitor en Evaluate. Het model is ontwikkeld om te helpen bij het behalen van resultaten door middel van bewust gedrag. Het bestaat uit een stapsgewijze aanpak om doelen te bereiken door middel van planning, organisatie, uitvoering, monitoring en evaluatie. Het gaat erom dat je een plan maakt, je organiseert, je uitvoert, je monitort en je evalueert om te kunnen leren en verbeteren.