The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: NV

Een NV (naamloze vennootschap) is een rechtsvorm voor een bedrijf waarbij het kapitaal is verdeeld in aandelen. Net als bij een BV zijn de aandeelhouders van een NV niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van het bedrijf, maar zijn zij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben ingelegd in de vorm van aandelen.

Een NV heeft een raad van commissarissen die toezicht houdt op de directie, die het dagelijks bestuur voert. Er is ook een algemene vergadering van aandeelhouders die belangrijke beslissingen neemt, zoals de benoeming van de raad van commissarissen en de vaststelling van de jaarrekening. Het oprichten van een NV vereist een notariële akte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een NV moet jaarlijks belastingaangifte doen en een jaarrekening opstellen en publiceren.

Reactie plaatsen