Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: loss aversion

Loss aversion (verlies aversie) is een psychologisch fenomeen waarbij mensen een grotere emotionele reactie hebben op het verlies van iets dan op het verkrijgen van dezelfde waarde. Dit betekent dat mensen zich meer zorgen maken over het mogelijk verliezen van iets dan over het mogelijk winnen van iets.

Reactie plaatsen