Betekenis: Deskresearch

Wat is deskresearch?

Deskresearch, ook wel desktop research genoemd, is een onderzoeksmethode waarbij informatie wordt verzameld door gebruik te maken van bestaande bronnen en informatiebronnen die beschikbaar zijn zonder dat er veldwerk nodig is. Het omvat het analyseren en synthetiseren van gegevens uit verschillende bronnen, zoals literatuur, rapporten, statistieken, en online databases.

Hier zijn vier stappen die worden gebruikt bij het uitvoeren van deskresearch:

  1. Definiëren van het onderzoeksprobleem: De eerste stap is om het onderzoeksgebied te begrijpen en het specifieke probleem of de vraag te identificeren die moet worden beantwoord. Dit helpt bij het bepalen van de focus van het deskresearch en het bepalen van welke informatiebronnen relevant zijn.
  2. Identificeren van bronnen en gegevensverzameling: Nadat het onderzoeksprobleem is gedefinieerd, wordt de volgende stap het identificeren van geschikte bronnen en het verzamelen van relevante gegevens. Dit kan inhouden dat literatuur wordt doorgenomen, rapporten worden geanalyseerd, statistieken worden bestudeerd, en online databases worden geraadpleegd om informatie te verzamelen die relevant is voor het onderzoeksonderwerp.
  3. Analyseren en synthetiseren van gegevens: Eenmaal verzamelde gegevens moeten worden geanalyseerd en gesynthetiseerd om inzicht te krijgen in de bevindingen. Dit omvat het identificeren van patronen, trends, en relaties tussen verschillende gegevenspunten. Het doel is om de verzamelde informatie te organiseren en te interpreteren om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen.
  4. Rapporteren van bevindingen: Ten slotte moeten de bevindingen van het deskresearch worden gerapporteerd. Dit kan in verschillende vormen gebeuren, zoals een schriftelijk rapport, presentatie, of een ander communicatiemiddel, afhankelijk van de doelgroep en het doel van het onderzoek. Het rapport moet duidelijk en beknopt de bevindingen, conclusies, en aanbevelingen van het onderzoek weergeven.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.