Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: call to action

Een call to action is een aanmoediging tot het nemen van een actie. Het is een uitdaging of een oproep die de lezer van bijvoorbeeld een wegpagina aanspoort om de gewenste actie uit te voeren.

Reactie plaatsen