The Ecom Agency blog

Betekenis: Artificial Intelligence (AI)

Artificiële Intelligentie (AI), oftewel kunstmatige intelligentie iis een vorm van intelligentie die door middel van computersystemen wordt nagebootst. Het wordt gebruikt om problemen op te lossen en taken uit te voeren die normaal alleen mogelijk zijn voor mensen met menselijke intelligentie. AI wordt gebruikt om complexe processen te automatiseren, waardoor de prestaties van de computer verbeteren. AI-systemen kunnen leren, zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en intelligente beslissingen nemen.

Reactie plaatsen