The Ecom Agency blog

Betekenis: Royalties

Wat zijn royalties?

Royalties zijn een vorm van betaling die aan de eigenaar of houder van een intellectueel eigendomsrecht wordt betaald in ruil voor het gebruik van dat recht door een ander bedrijf of individu. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van een octrooi, merknaam, auteursrecht of andere vormen van intellectueel eigendom omvatten.

De betaling van royalties gebeurt meestal op basis van een percentage van de omzet die wordt gegenereerd door het gebruik van het intellectuele eigendomsrecht. Het bedrag van de royalties wordt vaak vastgelegd in een licentieovereenkomst tussen de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht en de gebruiker ervan.

Royalties worden vaak gebruikt door bedrijven die niet zelf over de middelen of de knowhow beschikken om een bepaalde uitvinding, product of dienst te ontwikkelen of te produceren. In plaats daarvan betalen ze royalties aan de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht om het recht te verkrijgen om het te gebruiken en te verkopen.

Voor de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bieden royalties een manier om geld te verdienen aan hun uitvindingen en creatieve werken, zonder zelf te hoeven investeren in de ontwikkeling, productie en marketing ervan.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.