The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Lobbyen

Wat is lobbyen?

Lobbyen is een proces waarbij individuen of groepen proberen invloed uit te oefenen op de besluitvorming van overheidsinstanties, politici of andere belangrijke spelers in de samenleving. Dit kan gebeuren door middel van communicatie en het uitwisselen van informatie met deze spelers, om zo hun standpunten en belangen te bevorderen en te verdedigen.

Lobbyen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals door het organiseren van bijeenkomsten, het schrijven van brieven, het uitvoeren van onderzoeken, het geven van presentaties en het lobbyen via sociale media. Het doel van het lobbyen kan ook verschillen, zoals het beïnvloeden van de wetgeving, het beïnvloeden van beslissingen over subsidies of het beïnvloeden van de publieke opinie.

Lobbyen wordt vaak geassocieerd met politieke processen, zoals bijvoorbeeld in de lobby voor een bepaalde wetgeving, maar het kan ook in andere contexten voorkomen, zoals bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Er zijn echter ook kritische geluiden tegen lobbyen, omdat het de belangen van bepaalde groepen zou kunnen bevoordelen boven die van anderen en omdat het kan leiden tot een gebrek aan transparantie en openbaarheid in de besluitvorming. Daarom zijn er in veel landen wetten en regels opgesteld om lobbyen te reguleren en transparantie te bevorderen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.