The Ecom Agency

Betekenis: Tevens

Wat betekent tevens?

Het woord "tevens" wordt gebruikt in de Nederlandse taal als een bijwoord dat aanduidt dat iets naast het genoemde ook geldt of van toepassing is. Het geeft aan dat iets extra's of bijkomends wordt vermeld in relatie tot wat al gezegd is.

Hoe gebruik je het woord tevens?

"Tevens" wordt vaak gebruikt in geschreven taal, met name in formelere contexten zoals zakelijke correspondentie, academische teksten, en officiële documenten. Het kan op verschillende manieren worden ingevoegd in een zin, meestal na het hoofdonderwerp waarop het extra punt van toepassing is. Bijvoorbeeld:

  • "Hij is niet alleen een uitstekende schrijver, maar tevens een begenadigd spreker."
  • "De vergadering zal morgen plaatsvinden. Tevens wil ik u herinneren aan de deadline voor de rapporten."

Wanneer is het gepast om "tevens" te gebruiken in plaats van andere synoniemen?

Het gebruik van "tevens" is passend wanneer de spreker of schrijver nadruk wil leggen op het feit dat iets naast het genoemde ook geldt of relevant is. Synoniemen zoals "ook", "daarnaast", "bovendien" en "eveneens" kunnen vaak in dezelfde contexten worden gebruikt, maar "tevens" heeft een iets formelere connotatie en wordt daarom meer geassocieerd met geschreven taal en formele gesprekken. Het wordt minder vaak gebruikt in informele gesprekken of in alledaagse taalgebruik.

In situaties waar precisie en formele stijl gewenst zijn, kan "tevens" de voorkeur hebben boven andere synoniemen vanwege de specifieke nuance die het biedt. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat de keuze tussen synoniemen vaak afhangt van de specifieke context en het gewenste effect van de zin.

Door bewust te zijn van het gebruik en de juiste toepassing van "tevens", kan men de helderheid en nauwkeurigheid van communicatie verbeteren, met name in geschreven teksten waarin duidelijkheid en formele stijl van groot belang zijn.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.