Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: FTE

Wat is FTE?

FTE staat voor Full Time Equivalent (40 uur).  Het is een maatstaf die wordt gebruikt om de omvang van een personeelsbestand te meten op basis van de tijd die wordt besteed aan het werk. Het FTE-getal geeft aan hoeveel mensen er nodig zijn om een bepaalde taak te voltooien binnen een bepaalde tijd. Dit getal wordt gebruikt om de personeelsomvang te bepalen, om de bezetting van vacatures te berekenen en om de bezetting van het personeelsbestand in de loop van de tijd bij te houden.

Hoeveel uur is 1 FTE?

  • 1 FTE staat gelijk aan 40 werkuren in een week. 
  • 0,8 FTE staat gelijk aan 32 werkuren in een week.
  • 0,6 FTE staat gelijk aan 24 werkuren in een week.
  • 0,4 FTE staat gelijk aan 16 werkuren in een week.