The Ecom Agency blog

Betekenis: A/B-testen

 A/B-testen is een experiment waarbij twee versies van een variabele, bijvoorbeeld een website of ad op social media zoals Facebook, Instagram, Snapchat of TikTok, worden getest om te bepalen welke het meest effectief is. In een A/B-test wordt een controlegroep blootgesteld aan de originele variabele (variabele A) en een experimentele groep aan de veranderde variabele (variabele B). De resultaten van de twee groepen worden vervolgens vergeleken om de effectiviteit van de verandering te bepalen.

Reactie plaatsen