Betekenis: Break-even ROAS

Break-even ROAS (rendement op advertentie-uitgaven) is het punt waarop advertentie-uitgaven voldoende inkomsten genereren om de kosten van de advertentie te dekken. Dit is het laagste punt waarop een advertentiecampagne winstgevend is op bijvoorbeeld TikTok ads of Facebook ads en wordt meestal gebruikt als maatstaf voor succes.