The Ecom Agency blog

Betekenis: Macro omgeving

Macro-omgeving is een term die wordt gebruikt om de externe omgeving van een bedrijf te beschrijven. De macro-omgeving bestaat uit factoren die een bedrijf niet kan beïnvloeden, maar die wel invloed hebben op de bedrijfsstrategie. Deze factoren omvatten onder meer economische, politieke, sociaal-culturele, technologische, milieu- en juridische factoren.

Reactie plaatsen