The Ecom Agency

Betekenis: Smart doelstelling

Wat betekent smart doelen stellen?

Het stellen van doelen is een essentieel onderdeel van persoonlijke ontwikkeling en professioneel succes. Het helpt individuen en organisaties om gericht te blijven en vooruitgang te boeken. Een benadering die steeds populairder wordt, is het gebruik van SMART-doelstellingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Deze methode biedt een gestructureerde aanpak om doelen effectief te formuleren en te bereiken.

Wat is de smart-methode?

De SMART-methode is een acroniem dat staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Het is ontworpen als een hulpmiddel om doelen duidelijk te definiëren en de haalbaarheid ervan te vergroten.

 • Specifiek: Een doel moet duidelijk en concreet zijn, zonder enige vaagheid. Het beantwoordt de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
 • Meetbaar: Een doel moet meetbaar zijn, zodat men kan bepalen of het is bereikt. Het impliceert kwantificeerbare criteria om succes te evalueren.
 • Acceptabel: Het doel moet acceptabel zijn voor alle betrokken partijen, en in overeenstemming zijn met de bredere doelstellingen en waarden van een individu of organisatie.
 • Realistisch: Een doel moet haalbaar zijn binnen de beschikbare middelen en tijdspanne. Het moet uitdagend zijn, maar toch haalbaar en binnen bereik liggen.
 • Tijdsgebonden: Een doel moet worden geplaatst binnen een duidelijk tijdsbestek, met een begin- en einddatum om focus en urgentie te bevorderen.

Door deze vijf criteria toe te passen bij het formuleren van doelen, kunnen individuen en organisaties de kans op succes vergroten en effectiever vooruitgang boeken.

Hoe formulier je een smart doel?

Om een SMART-doel te formuleren, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Specificeer het doel: Wees duidelijk over wat je wilt bereiken. Formuleer het zo concreet mogelijk.
 2. Maak het meetbaar: Stel criteria vast waarmee je de voortgang en het succes van het doel kunt meten.
 3. Zorg ervoor dat het acceptabel is: Controleer of het doel overeenkomt met de bredere doelstellingen en waarden van de betrokken partijen.
 4. Wees realistisch: Beoordeel of het doel haalbaar is binnen de beschikbare middelen en tijd.
 5. Bepaal een tijdskader: Stel een duidelijke start- en einddatum vast om het doel te bereiken.

Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je doelstellingen helder zijn en een effectieve leidraad vormen voor actie en prestatie.

Waarvoor is een smart doel handig?

Het gebruik van SMART-doelstellingen biedt verschillende voordelen:

 • Duidelijkheid en focus: SMART-doelen helpen om de focus te behouden door duidelijk te definiëren wat er moet worden bereikt.
 • Meetbare resultaten: Door meetbare criteria vast te stellen, kan de voortgang worden geëvalueerd en het succes worden gemeten.
 • Efficiëntie: SMART-doelen helpen om tijd en middelen efficiënt te gebruiken door prioriteiten te stellen en realistische verwachtingen te creëren.
 • Motivatie: Het stellen van haalbare doelen met een duidelijk tijdsbestek kan motiverend werken en het gevoel van prestatie versterken bij het bereiken ervan.
 • Verantwoording: SMART-doelen bieden een duidelijk kader om verantwoordelijkheid af te leggen en de voortgang te volgen, zowel voor individuen als teams.

Al met al biedt het gebruik van SMART-doelstellingen een effectieve aanpak om doelen te stellen en te bereiken, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Het bevordert helderheid, focus en succesvolle resultaten.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.