The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Overheidsschuld

Wat is een overheidsschuld?

Een overheidsschuld is het totale bedrag aan uitstaande leningen dat de overheid heeft opgebouwd om haar uitgaven te financieren, zoals overheidsuitgaven voor sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en defensie. Deze leningen kunnen worden uitgegeven in de vorm van staatsobligaties of leningen van internationale organisaties en andere landen.

Een overheidsschuld ontstaat wanneer de overheidsuitgaven hoger zijn dan de belastinginkomsten en andere inkomstenbronnen, waardoor de overheid geld moet lenen om haar verplichtingen te kunnen voldoen. Het beheersen van de overheidsschuld is van belang om te voorkomen dat de rentebetalingen en aflossingen op de leningen een te grote last worden voor de overheidsfinanciën.

De omvang van de overheidsschuld wordt vaak uitgedrukt als een percentage van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Het niveau van de overheidsschuld kan sterk variëren tussen landen en over de tijd, afhankelijk van onder meer economische omstandigheden, beleidsbeslissingen en politieke ontwikkelingen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.