Betekenis: NPS

23 december 2022

NPS staat voor Net Promoter Score. Het is een meetinstrument dat bedrijven gebruiken om te meten hoe waarschijnlijk hun klanten zijn om producten of diensten te promoten. Het is een getal dat wordt gecreëerd door klanten te vragen hoe waarschijnlijk het is dat ze het bedrijf aanraden aan anderen. De score is een schatting van de mate waarin het bedrijf waarmee klanten tevreden zijn en het een klantgerichte ervaring biedt.

NPS (Net Promoter Score) bereken je door eerst het aantal ‘promoters’ (klanten die een score van 9 of 10 geven op een schaal van 0 tot 10) te tellen en vervolgens te delen door het totale aantal klanten dat heeft meegewerkt aan de enquête. Vervolgens vermenigvuldig je dit met 100 om het percentage te berekenen.

 De formule is: NPS = (Aantal Promoters - Aantal Detractors) / Totale aantal klanten * 100

Reactie plaatsen