The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Liquiditeit

Wat betekent liquiditeit?

Liquiditeit is de mate waarin een belegging of activa snel omgezet kunnen worden in geld zonder dat de waarde ervan substantieel daalt. Liquiditeit is een belangrijke factor bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf, een belegging of een persoon. 

Een hoge liquiditeit betekent dat een belegging of activa snel verhandeld kunnen worden en dat er geen belemmeringen zijn om het geld snel te krijgen. Dit is belangrijk voor beleggers en investeerders, omdat het hen in staat stelt om snel op veranderende marktomstandigheden te reageren of hun geld snel te krijgen wanneer ze het nodig hebben.

Een lage liquiditeit betekent dat het moeilijk is om een belegging of activa snel om te zetten in geld, wat betekent dat er een risico is dat de waarde ervan zal dalen voordat het verkocht kan worden.

Voorbeelden van activa met een hoge liquiditeit zijn spaargeld en beleggingsfondsen die gemakkelijk verhandelbaar zijn. Voorbeelden van activa met een lage liquiditeit zijn onroerend goed of kunst, die meestal meer tijd kosten om te verkopen en waarvan de waarde moeilijker te bepalen is.


Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.