The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Interpersoonlijke communicatie

Interpersoonlijke communicatie is de uitwisseling van informatie tussen individuen in een face-to-face of directe context. Het omvat verbale en non-verbale communicatie, zoals taal, stemintonatie, lichaamstaal en gebaren, en kan plaatsvinden tussen twee of meer personen.

Interpersoonlijke communicatie heeft tot doel om betekenis te creëren, informatie uit te wisselen, relaties op te bouwen of te onderhouden, en om te onderhandelen over meningsverschillen en conflicten. Het is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en speelt een cruciale rol bij het opbouwen en onderhouden van persoonlijke en professionele relaties.

Interpersoonlijke communicatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals door middel van gesprekken, vergaderingen, presentaties, interviews en sociale bijeenkomsten. Het kan ook worden beïnvloed door factoren zoals cultuur, gender, leeftijd en persoonlijkheid, waardoor het belangrijk is om te begrijpen hoe deze factoren onze communicatie beïnvloeden.

Effectieve interpersoonlijke communicatie vereist het vermogen om te luisteren, feedback te geven, empathie te tonen en respect te hebben voor de mening van anderen. Het kan ook worden verbeterd door het ontwikkelen van communicatievaardigheden en het oefenen van positieve communicatiepatronen.

Reactie plaatsen