The Ecom Agency blog

Betekenis: Interne analyse

De Interne analyse is een analysemethode die bedrijven gebruiken om hun sterktes en zwaktes in kaart te brengen. Het doel van deze analyse is om te identificeren waar een bedrijf staat, welke kansen het heeft en welke risico's er zijn. Hiermee kunnen bedrijven strategische beslissingen nemen om hun concurrentievoordeel te vergroten. De Interne analyse omvat een analyse van de financiële staat, de bedrijfsstructuur, de producten en diensten, de markten, de concurrentie, de technologie, de klanten, de leveranciers en de medewerkers.

Reactie plaatsen