Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Decentralisatie

Decentralisatie is het proces van het verspreiden van het machtscentrum van een centrale autoriteit, zoals een overheid, naar meerdere partijen. Het doel is om efficiëntie, effectiviteit en betere beheersing te verhogen. Decentralisatie kan erin bestaan dat bestuurs- en verantwoordelijkheden worden uitgedeeld aan lokale of regionale overheden, waardoor de nationale overheid meer tijd heeft om meer bredere beleidsvraagstukken aan te pakken. Decentralisatie kan ook worden toegepast op bedrijfsniveau, waarbij taken worden opgedeeld tussen verschillende afdelingen of vestigingen.

Reactie plaatsen