Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Machtscentrum

Een machtscentrum is een autoriteit of organisatie die de macht heeft om besluiten te maken en te implementeren. Het is de centrale autoriteit die de besluitvorming en het beleid bepaalt en beheert. Machtscentra kunnen worden gevormd door staatsorganen, bedrijven, instellingen, politieke partijen of andere organisaties.

Reactie plaatsen