The Ecom Agency blog

Betekenis: H6-tags

H6 tags zijn de kleinste koptekstformaten die door HTML worden ondersteund. Ze worden gebruikt om titels van kleinere secties of onderwerpen in een lange tekst te markeren. H6-tags worden meestal gebruikt om de kleinste onderverdelingen in een document aan te duiden.

Reactie plaatsen