Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: SFA-model

Wat is het SFA-model?

Het SFA-model (Strategic Framework Agreement-model) is een internationaal contract dat wordt gebruikt voor samenwerking tussen partners die een gezamenlijke strategie willen ontwikkelen. Het SFA-model legt de basis voor een samenwerking die loopt van strategische planning en coördinatie tot uitvoering en verbetering. Het model benadrukt de nadruk op partnerschap en is gericht op het creëren van synergie tussen de partners. Het SFA-model biedt een duidelijke structuur voor het beheer van de samenwerking en het delen van verantwoordelijkheden.

Stappen van het SFA-model

1. Doelstellingen vaststellen:

Eerst stellen de partners de doelstellingen van hun samenwerking vast.

2. Organisatiestructuren bepalen:

Vervolgens bepalen de partners de organisatiestructuren die nodig zijn om de samenwerking te laten slagen.

3. Verantwoordelijkheden verdelen:

De partners verdelen vervolgens de verantwoordelijkheden voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

4. Planning maken:

Daarna maken de partners een planning voor het verwezenlijken van de doelstellingen.

5. Uitvoeren:

De partners voeren de strategie vervolgens uit.

6. Evaluatie:

Ten slotte evalueren de partners de prestaties en resultaten van de samenwerking.

Wanneer gebruik je een SFA-model?

Het SFA-model wordt vaak gebruikt bij het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen overheidsinstellingen, bedrijven en andere organisaties. Het is ook nuttig bij samenwerkingsovereenkomsten die langere tijd lopen, zoals samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en universiteiten. Het SFA-model is ook nuttig als er meerdere partijen betrokken zijn bij een samenwerking, zoals bij het opzetten van een regionale samenwerking.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.