The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Bridging

Wat is bridging?

Bridging is een term uit de netwerktheorie en verwijst naar de neiging van individuen of organisaties in een netwerk om verbindingen te hebben met anderen die verschillend zijn van henzelf. Dit wordt ook wel heterofilie genoemd, wat letterlijk 'liefde voor het verschillende' betekent.

Bridging kan worden gezien als het tegenovergestelde van clustering, waarbij individuen de neiging hebben om verbindingen te hebben met anderen die vergelijkbaar zijn met henzelf. Bridging is belangrijk omdat het kan bijdragen aan de diversiteit en veerkracht van netwerken. Als individuen of organisaties bruggen slaan tussen verschillende delen van het netwerk, kan dit leiden tot een grotere uitwisseling van informatie en middelen, en kan het netwerk beter in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Bridging kan op verschillende manieren worden gemeten en geanalyseerd, bijvoorbeeld door middel van de mate van verbinding tussen groepen van knooppunten binnen een netwerk die van elkaar verschillen op bepaalde kenmerken. Hierbij worden knooppunten gegroepeerd op basis van bijvoorbeeld hun demografische of geografische achtergrond, hun interesses of hun beroep.

Bridging wordt veel gebruikt in de sociale wetenschappen en de bedrijfswetenschappen om het gedrag en de uitkomsten van netwerken te begrijpen en te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te begrijpen hoe netwerken kunnen bijdragen aan innovatie en samenwerking tussen verschillende groepen, of om te begrijpen hoe sociale en economische ongelijkheid kan worden verminderd binnen netwerken.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.