The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Clustering

Wat is clustering?

Clustering is een term uit de netwerktheorie en verwijst naar het fenomeen waarbij individuen of organisaties in een netwerk de neiging hebben om verbindingen te hebben met andere individuen of organisaties die vergelijkbaar zijn met henzelf. Dit wordt ook wel homofilie genoemd, wat letterlijk 'liefde voor hetzelfde' betekent.

Clustering kan op verschillende manieren worden gemeten en geanalyseerd, bijvoorbeeld door middel van de mate van cohesie tussen groepen van knooppunten binnen een netwerk. Hierbij worden knooppunten gegroepeerd op basis van kenmerken die ze gemeenschappelijk hebben, zoals bijvoorbeeld hun demografische of geografische achtergrond, hun interesses of hun beroep.

Clustering kan belangrijke implicaties hebben voor het functioneren van netwerken. Het kan bijvoorbeeld leiden tot het ontstaan van subgroepen binnen een netwerk die weinig interactie hebben met andere delen van het netwerk, waardoor de uitwisseling van informatie en middelen wordt beperkt. Aan de andere kant kan clustering ook zorgen voor een grotere cohesie en samenwerking binnen subgroepen, waardoor deze groepen beter in staat zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Clustering wordt veel gebruikt in de sociale wetenschappen en de bedrijfswetenschappen om het gedrag en de uitkomsten van netwerken te begrijpen en te voorspellen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het potentieel van netwerken voor innovatie en samenwerking te beoordelen, of om te begrijpen hoe sociale en economische ongelijkheid wordt gecreëerd en in stand wordt gehouden binnen netwerken.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.