Wat betekend avg

Wat is AVG?


AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een Europese verordening die sinds 25 mei 2018 van kracht is en de regels vastlegt voor de bescherming van persoonsgegevens van inwoners van de Europese Unie. Het doel van de AVG is om de privacyrechten van individuen te versterken en te harmoniseren, en organisaties te verplichten zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.


Wat doet AVG?


De AVG stelt eisen aan hoe organisaties persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken, opslaan en delen. Enkele belangrijke vereisten zijn:


- **Toestemming:** Organisaties moeten expliciete toestemming krijgen van individuen om hun gegevens te verwerken.

- **Transparantie:** Organisaties moeten duidelijk communiceren welke gegevens ze verzamelen en waarom.

- **Rechten van individuen:** Personen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens.

- **Beveiliging:** Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om gegevens te beschermen.

- **Meldplicht datalekken:** Bij een datalek moeten organisaties dit binnen 72 uur melden aan de toezichthoudende autoriteit en, in bepaalde gevallen, aan de betrokkenen.


Wat kan iemand met AVG?


Met de AVG hebben individuen meer controle over hun persoonsgegevens. Ze kunnen:


- **Toestemming geven of intrekken:** Mensen kunnen kiezen welke gegevens ze delen en kunnen deze toestemming op elk moment intrekken.

- **Gegevens inzien:** Personen hebben het recht om te weten welke gegevens over hen zijn verzameld en hoe deze worden gebruikt.

- **Gegevens laten corrigeren of verwijderen:** Als gegevens onjuist of niet langer nodig zijn, kunnen individuen verzoeken om correctie of verwijdering.

- **Bezwaar maken tegen verwerking:** Mensen kunnen bezwaar maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, zoals marketingdoeleinden.

- **Data-overdracht:** Individuen hebben het recht om hun gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener.


De AVG zorgt ervoor dat mensen beter beschermd zijn tegen misbruik van hun persoonsgegevens en geeft hen meer controle en zekerheid over hun privacy.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.