The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: ANBI-status

Een ANBI-status is een fiscale status in Nederland die staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een instelling zonder winstoogmerk die zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Organisaties met een ANBI-status kunnen bepaalde fiscale voordelen genieten, zoals vrijstelling van schenk- en erfbelasting en de mogelijkheid voor donateurs om giften van de belasting af te trekken. ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst.

Reactie plaatsen