The Ecom Agency blog

Wat is een SWOT-analyse?

23 november 2022

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in een oogopslag zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat extra aandacht vraagt. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats.

In een tabel zet je interne sterktes en zwaktes van je bedrijf af tegen kansen en bedreigingen van buitenaf. Probeer bij het maken van de analyse zo objectief mogelijk naar je eigen onderneming te kijken. Wat doe je goed? Wat kun je verbeteren? En hoe ga je om met externe factoren die het succes mogelijk bedreigen? In vijf stappen bepaal je je strategie op basis van je SWOT-analyse.

Begin met het benoemen van de sterktes (strengths) en zwaktes (weaknesses) van je onderneming. Ga voor de sterktes na wat je beter doet dan je concurrent. En ga voor de zwaktes na waar je concurrent beter op scoort. Kijk objectief naar behaalde resultaten in het verleden, je personeel, je product of dienst, je klanten, je financiën en het functioneren van de marketingafdeling binnen je bedrijf. Laat meerdere mensen meepraten en beoordelen of iets een sterkte of een zwakte is.

Voorbeeld: een boekhandel aan de rand van de stad.

  • Sterktes: een uitgebreid assortiment, klantvriendelijk personeel en een leestafel met koffie en thee die extra klanten aantrekt.
  • Zwaktes: de te kleine kinderboekenafdeling, een tekort aan personeel en het feit dat je meest ervaren personeelslid bijna met pensioen gaat.

Ga vervolgens na welke omgevingsfactoren kansen (opportunities) of bedreigingen (threats) zijn voor je bedrijf. Dit zijn externe factoren, zoals trends. Dat betekent dat ze ook zouden bestaan als je onderneming er niet was. Kijk goed naar de ontwikkelingen in je branche, bij je klanten en je concurrentie. Maar ook naar politieke en juridische ontwikkelingen die effect hebben in jouw markt. KVK biedt verschillende tools, zoals de export- of locatiescan, die je hierbij helpen.

Voorbeeld: de eerder genoemde boekhandel.

  • Kansen: er komt een nieuwbouwwijk om de hoek die mogelijk zorgt voor meer jonge gezinnen in de winkel. En er komt een school in de buurt waaraan je studieboeken mag leveren.
  • Bedreigingen: de webwinkel die onder jouw prijs verkoopt en aan huis levert. En een concurrent in een nabijgelegen winkelcentrum.

Zet nu alle sterktes en zwaktes van zowel de interne als de externe analyse in een tabel.

SWOT-analyuse

Fictieve SWOT-analyse voorbeeld (bron: KVK)

Reactie plaatsen