The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Referentiekader

Wat is een referentiekader?

Een referentiekader is het geheel van kennis, ervaringen, waarden en overtuigingen dat iemand heeft en dat bepalend is voor hoe hij of zij de wereld om zich heen waarneemt, begrijpt en interpreteert. Het referentiekader van een persoon is dus als het ware de bril waardoor hij of zij naar de wereld kijkt en die bepaalt hoe hij of zij informatie verwerkt en betekenis geeft aan gebeurtenissen.

Het referentiekader kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals cultuur, opvoeding, opleiding, ervaringen, persoonlijkheid en sociale omgeving. Hierdoor kan het referentiekader van verschillende mensen sterk van elkaar verschillen, wat kan leiden tot uiteenlopende interpretaties van gebeurtenissen en verschillende standpunten en meningen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.