The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Referentiekader

Wat is een referentiekader?

Een referentiekader, ook wel bekend als referentiekader of referentiekader, verwijst naar de verzameling van overtuigingen, waarden, ervaringen, kennis en percepties die individuen gebruiken om de wereld om hen heen te begrijpen, betekenis te geven aan gebeurtenissen en beslissingen te nemen. Het vormt de lens waardoor mensen de realiteit waarnemen en interpreteren.

Een referentiekader fungeert als een mentaal kader dat ons helpt om informatie te organiseren en te begrijpen. Het omvat onze culturele achtergrond, opvoeding, sociale omgeving, educatie en individuele ervaringen. Het vormt de basis voor onze perceptie, attitudes, overtuigingen en gedragingen.

4 belangrijke aspecten van een referentiekader

 1. Cultuur en maatschappij

  Onze referentiekaders worden beïnvloed door de culturele normen, waarden, tradities en sociale structuren waarin we zijn opgegroeid. Dit omvat aspecten zoals taal, religie, sociale klasse, etniciteit en gender.
 2. Persoonlijke ervaringen

  Onze individuele ervaringen, zowel positief als negatief, vormen ons referentiekader. Ervaringen zoals opvoeding, opleiding, werk, reizen en persoonlijke relaties spelen een rol bij het vormen van onze overtuigingen en percepties.
 3. Onderwijs en kennis

  Onze kennis, opgedaan door onderwijs, studie en zelfstudie, beïnvloedt ons referentiekader. Het bepaalt de informatie waarover we beschikken en beïnvloedt hoe we gebeurtenissen en ideeën begrijpen.
 4. Media en communicatie

  Media en communicatie spelen een grote rol bij het vormgeven van ons referentiekader. De informatie die we via media ontvangen, zoals nieuwsberichten, films, televisieprogramma's en sociale media, kan onze perceptie van gebeurtenissen en kwesties beïnvloeden.

Een referentiekader beïnvloedt hoe we informatie interpreteren, beslissingen nemen, communiceren en omgaan met anderen. Het kan leiden tot verschillende perspectieven, standpunten en gedragingen tussen individuen en culturen. Het begrijpen van referentiekaders is belangrijk bij communicatie en interactie, omdat het ons helpt om de diversiteit aan perspectieven en interpretaties beter te begrijpen en te waarderen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.