The Ecom Agency blog

Betekenis: Piramide van Maslow

De Piramide van Maslow is een theorie uit de psychologie waarin de menselijke behoeften gerangschikt worden in een piramide. De basis van de piramide bestaat uit fysiologische behoeften zoals voedsel, water, slaap, kleding en veiligheid. Boven deze fysiologische behoeften staan sociale behoeften zoals liefde, aandacht en erkenning. Boven deze sociale behoeften staan behoeften zoals zelfverwerkelijking en zelfontplooiing. De theorie stelt dat de basisbehoeften van een persoon eerst vervuld moeten worden voordat iemand zich kan richten op het vervullen van de andere behoeften.