The Ecom Agency blog

Betekenis: Marketingmix

De marketingmix, ook wel de 6P's genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie.

Waar je de marketingmix misschien kent als een model met vier marketinginstrumenten, is dit aantal later uitgebreid naar zes, om zo beter de nadruk te kunnen leggen op nieuwe inzichten. Het gaat hierbij om de volgende 6 p’s:

Product

De eerste staat voor product, soms ook de productmix genoemd. Dit omvat alle factoren die van invloed zijn op het kernproduct, tastbare product en uitgebreide product of dienst.

Prijs

De prijs wordt beïnvloed door de prijsstrategie en is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.

Plaats

De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker. Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels.

Promotie

Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix gecategoriseerd kunnen worden zijn:

- Public relations (PR): het nastreven van goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers.

- Reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames.

- Persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert.

- Verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs).

- Cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde personen of bedrijven.

Personeel

De kwaliteit van het personeel is een belangrijke factor van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid.

Proces

Van belang is dat je het proces in kaart kunt brengen en hoe processen kunnen worden vergeleken. Op moment dat benchmarking toegepast wordt is ook mogelijk het proces te verbeteren. Het begrip iso-certificering is een steeds meer opkomend fenomeen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.