The Ecom Agency

Betekenis: Intrinsiek

Wat betekent intrinsiek?

Intrinsiek, afgeleid van het Latijnse woord "intrinsecus", betekent letterlijk "van binnen". Het verwijst naar iets dat inherent is aan zichzelf, zonder afhankelijk te zijn van externe factoren. In de context van motivatie verwijst intrinsieke motivatie naar de drang om iets te doen vanuit een innerlijk verlangen of plezier, in plaats vanwege externe beloningen of druk.

Wat is intrinsiek gedrag?

Intrinsiek gedrag is gedrag dat voortkomt uit innerlijke motivaties en persoonlijke waarden, in plaats van externe beloningen of straffen. Het is vaak gericht op het vervullen van persoonlijke behoeften zoals nieuwsgierigheid, autonomie, competentie en verbondenheid. Intrinsiek gedreven individuen voeren activiteiten uit omdat ze er oprecht van genieten, plezier uit halen of een gevoel van voldoening ervaren, ongeacht externe omstandigheden.

Hoe verschilt intrinsieke motivatie van extrinsieke motivatie?

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie ligt in de bron van de motivatie. Bij intrinsieke motivatie komt de drijfveer om een taak uit te voeren voort uit de activiteit zelf. Individuen voelen zich gemotiveerd omdat ze de activiteit op zichzelf plezierig, interessant of waardevol vinden. Aan de andere kant wordt extrinsieke motivatie aangedreven door externe beloningen of vermijding van straf. Mensen handelen om beloningen te verkrijgen (zoals geld, erkenning, of status) of om negatieve consequenties te vermijden (zoals straf of afkeuring).

Welke factoren beïnvloeden intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie kan worden beïnvloed door verschillende interne en externe factoren. Interne factoren zijn onder meer persoonlijke interesses, waarden, nieuwsgierigheid, en het verlangen naar competentie en autonomie. Externe factoren omvatten de aard van de activiteit zelf, de mate van autonomie die men heeft bij het uitvoeren ervan, en de sociale context waarin de activiteit plaatsvindt. Ook kan feedback, zowel positief als negatief, een rol spelen bij het beïnvloeden van intrinsieke motivatie.

Hoe kan je jou intrinsieke motivatie vergroten?

Er zijn verschillende strategieën die individuen kunnen gebruiken om hun intrinsieke motivatie te vergroten:

  • Identificeer en focus op activiteiten die je oprecht interesseren en waar je plezier uit haalt.
  • Streef naar autonomie in je taken en projecten, waarbij je meer controle hebt over hoe je ze uitvoert.
  • Stel uitdagende doelen die aansluiten bij je persoonlijke interesses en waarden.

Zoek naar manieren om je competentie te vergroten door nieuwe vaardigheden te leren en uitdagingen aan te gaan. Creëer een ondersteunende omgeving waarin je je gewaardeerd en verbonden voelt met anderen die dezelfde interesses delen.

Door bewust te zijn van wat je intrinsiek motiveert en door actief te werken aan het versterken van deze motivatie, kun je meer voldoening en vervulling vinden in de activiteiten die je onderneemt.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.