The Ecom Agency

Betekenis: Geaccordeerd

Wat betekent geaccordeerd?

Het woord "geaccordeerd" komt van het Franse werkwoord "accorder," wat "overeenstemmen" of "instemmen" betekent. In het Nederlands betekent "geaccordeerd" dat iets is goedgekeurd of bevestigd. Dit kan variëren van het accorderen van documenten en rapporten tot het goedkeuren van plannen en beslissingen. Het impliceert dat er een vorm van overeenstemming of akkoord is bereikt.

Hoe wordt geaccordeerd gebruikt in een zin?

"Geaccordeerd" wordt vaak gebruikt in formele en zakelijke contexten. Hier zijn enkele voorbeeldzinnen om de toepassing te illustreren:

  • Zakelijk: "Het jaarverslag is door de directie geaccordeerd en kan nu worden gepubliceerd."
  • Juridisch: "De overeenkomst werd door beide partijen geaccordeerd na enkele aanpassingen."
  • Overheid: "Het beleidsplan is door de gemeenteraad geaccordeerd."

In deze zinnen ziet men hoe "geaccordeerd" gebruikt wordt om aan te geven dat iets officieel is goedgekeurd of bevestigd.

Wat zijn de synoniemen van geaccordeerd?

Er zijn verschillende synoniemen voor "geaccordeerd," die afhankelijk van de context gebruikt kunnen worden. Enkele veelvoorkomende synoniemen zijn:

  • Goedgekeurd: Dit is waarschijnlijk het meest gebruikte synoniem en betekent dat iets is goed bevonden.
  • Bevestigd: Dit impliceert dat iets officieel is erkend of bevestigd.
  • Bekrachtigd: Dit wordt vaak gebruikt in juridische en formele contexten en betekent dat iets officieel geldig is gemaakt.
  • Aangenomen: Dit kan gebruikt worden in de context van plannen of voorstellen die zijn geaccepteerd.

Wat is het antoniem van geaccordeerd?

Het antoniem van "geaccordeerd" is "afgewezen." Waar "geaccordeerd" impliceert dat iets is goedgekeurd, betekent "afgewezen" dat iets niet is geaccepteerd of goedgekeurd. Hier zijn enkele voorbeeldzinnen om dit verschil te illustreren:

  • Zakelijk: "Het voorstel voor de nieuwe marketingcampagne werd afgewezen door het management."
  • Juridisch: "Het verzoek tot herziening werd door de rechtbank afgewezen."
  • Overheid: "Het wetsvoorstel werd door de meerderheid van de Kamerleden afgewezen."

In deze zinnen ziet men hoe "afgewezen" aangeeft dat iets niet is goedgekeurd, in tegenstelling tot "geaccordeerd."

Conclusie

Het woord "geaccordeerd" speelt een belangrijke rol in formele en zakelijke communicatie, waarbij het aangeeft dat iets officieel is goedgekeurd of bevestigd. Begrip van de betekenis, het gebruik in zinnen, synoniemen en het antoniem van "geaccordeerd" helpt om duidelijk en accuraat te communiceren in diverse professionele contexten.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.