The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Coöperatie

Een coöperatie is een organisatievorm waarbij de leden gezamenlijk eigenaar zijn en zeggenschap hebben over de onderneming. In een coöperatie staat het gemeenschappelijk belang van de leden centraal en worden beslissingen democratisch genomen. De leden van een coöperatie kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Coöperaties komen in verschillende sectoren voor, zoals landbouw, energie, zorg, bankwezen en woningbouw.

Het doel van een coöperatie is vaak om gezamenlijk in te kopen, te produceren of te verkopen en zo schaalvoordelen te behalen en de positie van de leden te versterken. In Nederland zijn coöperaties wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Reactie plaatsen