The Ecom Agency blog

Hoe kan je cookies verwijderen?

Cookies kunnen worden verwijderd door naar de instellingen van uw webbrowser te gaan. Meestal vindt u de optie 'Cookies verwijderen' onder 'Privacy' of 'Beveiliging'. Nadat u de optie hebt geselecteerd, kunt u de cookies selectief verwijderen of alle cookies tegelijk verwijderen.

Reactie plaatsen