The Ecom Agency blog

Betekenis: Connecties

Wat zijn connecties?

Connecties, bijvoorbeeld op sociale media of Linkedin, zijn relaties tussen twee of meer mensen, organisaties of dingen. Ze kunnen fysiek of virtueel zijn en zijn vaak gebaseerd op gedeelde interesses of ervaringen. Connecties kunnen sterk of zwak zijn en kunnen korte of lange tijd aanhouden.