Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Controlevariabelen

Wat zijn controlevariabelen?

Controlevariabelen zijn variabelen die in een experiment gebruikt worden om de variabelen die worden onderzocht te vergelijken. Ze worden gebruikt om te voorkomen dat andere onbekende variabelen de uitkomst van het experiment beïnvloeden. Ze kunnen bijvoorbeeld controleren of de proefpersonen die deelnamen aan het experiment gelijk zijn of dat er verschillende leeftijden of achtergronden zijn. Controlevariabelen zijn ook nuttig om te voorkomen dat er sprake is van experimentele fouten.

Hoe werken controlevariabelen?

Controlevariabelen worden gebruikt om de effecten van een onafhankelijke variabele te verminderen of te elimineren. Bijvoorbeeld, als je een experiment uitvoert om te bepalen of een bepaald medicijn een vermindering van symptomen veroorzaakt, zul je controlevariabelen moeten gebruiken om de effecten van andere factoren te verminderen. Bijvoorbeeld, je kunt de toedieningswijze, de dosis, de leeftijd van de proefpersonen, hun geslacht, hun medische geschiedenis, hun levensstijl, hun dieet en hun fysieke conditie als controlevariabelen gebruiken. Door deze variabelen constant te houden, krijg je betrouwbare resultaten die je kunt gebruiken om te bepalen of de onafhankelijke variabele de veranderingen heeft veroorzaakt die je verwachtte.

De 6 stappen binnen Controlevariabelen

Er zijn verschillende stappen binnen controlevariabelen, waaronder:

1. Identificeer de onafhankelijke en afhankelijke variabelen.

Dit is het eerste wat je moet doen, omdat het identificeren van de variabelen ervoor zorgt dat je de controlevariabelen kunt identificeren die je nodig hebt voor het experiment.

2. Identificeer de controlevariabelen.

Controlevariabelen kunnen worden geselecteerd door de variabelen te identificeren die niet worden gemanipuleerd in het experiment, maar die een mogelijke invloed hebben op de resultaten.

3. Houd de controlevariabelen constant.

Om ervoor te zorgen dat de controlevariabelen hun invloed op het resultaat van het experiment kunnen verminderen of elimineren, moeten ze constant worden gehouden tijdens het experiment.

4. Houd de onafhankelijke variabele constant.

Om ervoor te zorgen dat de invloed van de onafhankelijke variabele niet wordt veranderd, moet hij constant worden gehouden tijdens het experiment.

5. Verzamel data.

Na het experiment moeten de verzamelde gegevens worden geanalyseerd om te bepalen of de variabelen die worden gemanipuleerd invloed hebben gehad op het resultaat.

6. Analyseer de resultaten.

De resultaten moeten worden geanalyseerd om te bepalen of de onafhankelijke variabele de veranderingen heeft veroorzaakt die werden verwacht. Als dit het geval is, kunnen de controlevariabelen worden gebruikt om het resultaat te verifiëren.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.