Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: ambigu

Wat is ambigu?

Ambigu is een woord dat gebruikt wordt om iets te omschrijven dat meer dan één interpretatie of betekenis heeft. Het kan ook gebruikt worden om aan te geven dat iets vaag of onduidelijk is.