Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Adoptie-model van Rogers

Wat is het adoptie-model van Rogers? 

Het adoptie-model van Rogers, ook wel bekend als het diffusion of innovations model, is een model dat wordt gebruikt om te begrijpen hoe een bedrijf een nieuwe innovatie of technologie kan verspreiden. 

Het model is ontwikkeld door Everett Rogers en is gebaseerd op de vijf stappen: kennis, overtuiging, beslissing, uitvoering en bevestiging. In elke stap evalueert de organisatie het innovatie-idee en kan deze worden geïmplementeerd of afgewezen. 

De vijf stappen helpen bij het doorgronden van de verspreiding van een innovatie of technologie in een organisatie. 

Stappen adoptie-model van Rogers 

1. Kennis: 

Deze stap betreft het opdoen van kennis van een bepaalde innovatie. Deze stap is cruciaal, omdat het de basis is voor de overige stappen. Als een organisatie geen kennis heeft van een innovatie, dan is het moeilijk om deze verder te overwegen. 

2. Overtuiging: 

Deze stap betreft het overwegen of een bepaalde innovatie relevant is voor de organisatie. 

Deze stap is van cruciaal belang omdat een organisatie alleen een innovatie zal implementeren als deze waarde toevoegt. 

3. Beslissing: 

Deze stap betreft het nemen van een beslissing of een bepaalde innovatie wordt geïmplementeerd of afgewezen. Als een organisatie eenmaal een innovatie heeft overwogen, zal deze besluiten of deze deel uitmaakt van het bedrijfsplan. 

4. Uitvoering: 

Deze stap betreft het uitvoeren van de innovatie. Als een organisatie eenmaal heeft besloten om een innovatie te implementeren, is het tijd om de stappen te zetten om deze daadwerkelijk uit te voeren. 

5. Bevestiging: 

Deze stap betreft het monitoren van de resultaten van de innovatie. Als een organisatie eenmaal de innovatie heeft geïmplementeerd, is het belangrijk dat de resultaten worden gemonitord om te zien of de innovatie effectief is.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.