The Ecom Agency Kennisbank

Betekenis: Sociaal kapitaal

Wat is sociaal kapitaal?

Sociaal kapitaal is een begrip dat wordt gebruikt om de waarde van sociale netwerken te beschrijven en te meten. Het verwijst naar de mate waarin sociale relaties tussen mensen voordelen opleveren, zoals vertrouwen, samenwerking, informatie-uitwisseling, hulp bij problemen en gezamenlijke actie.

Sociaal kapitaal is gebaseerd op het idee dat mensen niet alleen individuen zijn, maar ook onderdeel van netwerken en gemeenschappen. Deze netwerken en gemeenschappen bieden verschillende vormen van sociaal kapitaal die kunnen worden gebruikt om individuele en collectieve doelen te bereiken. Er zijn twee soorten sociaal kapitaal: bonding en bridging

Bonding sociaal kapitaal

Bonding sociaal kapitaal verwijst naar relaties tussen mensen die op elkaar lijken, zoals familie, vrienden en collega's. Deze relaties leiden vaak tot vertrouwen, normen en sociale steun binnen een groep, maar kunnen ook leiden tot uitsluiting van andere groepen. 

Bridging sociaal kapitaal

Bridging sociaal kapitaal verwijst naar relaties tussen mensen die verschillend zijn, zoals tussen verschillende culturele of sociaaleconomische groepen. Deze relaties bevorderen vaak diversiteit, uitwisseling van informatie en kansen voor samenwerking en collectieve actie.

Sociaal kapitaal kan worden gemeten door te kijken naar de omvang en kwaliteit van sociale netwerken, de mate van vertrouwen en normen binnen een groep, de mate van deelname aan sociale en politieke activiteiten en de uitwisseling van informatie en middelen tussen individuen en groepen.

In de context van zakelijke en economische activiteiten kan sociaal kapitaal worden gebruikt om de waarde van netwerken en relaties tussen bedrijven en individuen te meten. Bedrijven kunnen profiteren van sociaal kapitaal door te investeren in netwerken en relaties die voordelen opleveren, zoals informatie-uitwisseling, toegang tot nieuwe markten en kansen voor samenwerking en innovatie.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.