Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Residuenanalyse

Wat is een residuenanalyse? 

Een residuenanalyse is een statistische techniek waarmee de correlatie tussen twee variabelen wordt gemeten. Het is een manier om te onderzoeken of de waarden van de ene variabele (de onafhankelijke variabele) een voorspellende waarde hebben voor de waarden van de andere variabele (de afhankelijke variabele). In een residuenanalyse worden de verschillen tussen de voorspelde waarden en de daadwerkelijke waarden berekend, wat de residuen wordt genoemd. Uit deze residuen kan worden bepaald hoe goed de voorspellingen van de onafhankelijke variabele de waarden van de afhankelijke variabele voorspellen. 

De 6 stappen voor een Residuenanalyse 

1. Verzamelen en voorbereiden van de gegevens

Verzamel de gegevens die nodig zijn voor de analyse. Controleer de gegevens op kwaliteit en eventuele onregelmatigheden. Vervolgens bereiden de gegevens voor op het gebruik in een residuenanalyse. 

2. Voorbereiden van de modellen en regressieanalyse

Voer een regressieanalyse uit om de kracht van de voorspellingen te bepalen. Identificeer de best passende regressielijn. 

3. Berekenen van de residuen

Bereken de residuen door de voorspelde waarde te vergelijken met de daadwerkelijke waarde. 

4. Visuele analyse van de residuen 

Maak een plot van de residuen, waarbij de waarden van de residuen worden weergegeven in vergelijking met de voorspelde waarden. 

5. Statistische analyse van de residuen 

Voer een statistische analyse uit op de residuen om te bepalen hoe goed de voorspellingen zijn. 

6. Interpretatie van de resultaten

Interpreteer de resultaten van de analyse om conclusies te trekken over de kracht van de voorspellingen. 

Hoe werkt een residuenanalyse? 

Een residuenanalyse begint met het verzamelen van gegevens over twee variabelen: de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabele (X) is de variabele die wordt gebruikt om de waarden van de afhankelijke variabele (Y) te voorspellen. Vervolgens worden de gegevens voorbereid voor gebruik in een regressieanalyse. In de regressieanalyse worden de waarden van de onafhankelijke variabele gebruikt om de waarden van de afhankelijke variabele te voorspellen. De best passende regressielijn wordt geïdentificeerd, waarna de residuen worden berekend door de voorspelde waarden te vergelijken met de daadwerkelijke waarden. Vervolgens wordt een visuele analyse van de residuen uitgevoerd. Hiervoor wordt een grafische plot gemaakt waarbij de waarden van de residuen worden weergegeven in vergelijking met de voorspelde waarden.

De laatste stap is de statistische analyse van de residuen. Dit is de analyse die wordt gebruikt om te bepalen hoe goed de voorspellingen worden gemaakt. Als laatste worden de resultaten geïnterpreteerd om conclusies te trekken over de kracht van de voorspellingen.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.