The Ecom Agency

Betekenis: brutowinst

Wat is brutowinst?

Brutowinst is een belangrijke financiële term die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten. Het vertegenwoordigt het bedrag aan inkomsten dat overblijft nadat de kosten van verkochte goederen of geleverde diensten zijn afgetrokken van de totale omzet. Met andere woorden, het is het geld dat een bedrijf verdient voordat het rekening houdt met operationele kosten, belastingen en andere uitgaven.

Hoe bereken je brutowinst?

De formule voor het berekenen van brutowinst is vrij eenvoudig:

Brutowinst = Totale omzet - Kosten van verkochte goederen (of diensten)

De totale omzet is het totale bedrag aan inkomsten dat een bedrijf genereert uit de verkoop van zijn producten of diensten gedurende een bepaalde periode. De kosten van verkochte goederen (of diensten) omvatten alle directe kosten die verband houden met de productie of levering van die goederen of diensten, zoals grondstoffen, arbeidskosten en productiekosten.

Verschil tussen bruto en nettowinst?

Het verschil tussen brutowinst en nettowinst ligt in de uitgaven die worden afgetrokken om tot elk van deze cijfers te komen. Brutowinst wordt berekend door alleen de kosten van verkochte goederen af te trekken van de totale omzet. Nettowinst daarentegen is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten, inclusief operationele kosten, belastingen, rente en andere uitgaven, van de totale inkomsten zijn afgetrokken.

In wezen vertegenwoordigt brutowinst de winst die een bedrijf maakt voordat het rekening houdt met alle andere uitgaven dan de directe kosten van het produceren of leveren van goederen of diensten. Nettowinst is daarentegen de uiteindelijke winst van een bedrijf na aftrek van alle kosten.

Hoeveel procent is brutowinst?

De brutowinst kan worden uitgedrukt als een percentage van de totale omzet, wat bekend staat als de brutowinstmarge. De formule om de brutowinstmarge te berekenen is:

Brutowinstmarge = (Brutowinst / Totale omzet) * 100%

De brutowinstmarge geeft aan hoeveel van elke verdiende euro overblijft nadat de kosten van verkochte goederen zijn betaald. Het is een belangrijke indicator van de winstgevendheid van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door investeerders en analisten om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Een hogere brutowinstmarge duidt over het algemeen op een efficiëntere bedrijfsvoering en een sterker concurrentievoordeel.

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.