Banner Blogs The The Ecom Agency agency

Betekenis: Afbakening onderzoek

Wat is een afbakening onderzoek? 

Een afbakening onderzoek is een onderzoek dat wordt gedaan om een gebied te helpen bepalen wat er binnen hun grenzen aanwezig is. Het onderzoek identificeert wat er binnen de grenzen te vinden is in termen van natuurlijke hulpbronnen, infrastructuur, landgebruik en andere belangrijke factoren. Het is een manier om een gebied in kaart te brengen en te helpen bepalen hoe het gebied kan worden gebruikt. Afbakening onderzoeken kunnen worden gebruikt om te identificeren welke aanpassingen nodig zijn om de leefomgeving te verbeteren, of om te helpen bij het bepalen van de best mogelijke manier om gebieden te gebruiken. Het kan ook worden gebruikt om te helpen bij het maken van beslissingen over toekomstige ontwikkelingen. 

De 5 stappen van een afbakening onderzoek 

1. Verzamelen van informatie

In deze stap wordt informatie verzameld over het gebied dat wordt afgebakend. Dit kan informatie zijn over fysieke kenmerken zoals landschap en water, maar ook over de demografie, de infrastructuur, de landgebruik en andere kenmerken. 

2. Analyse

In deze stap worden de verschillende kenmerken geanalyseerd om te bepalen welke factoren van invloed zijn op de afbakening. Er wordt gekeken naar de wettelijke, politieke, economische, sociale en andere factoren die van invloed zijn. 

3. Integratie

Na de analyse worden de resultaten gecombineerd met andere informatie zoals kaarten, satellietbeelden, gegevens van organisaties of andere bronnen. 

4. Validering

Vervolgens worden de resultaten gevalideerd door een onafhankelijke partij. 

5. Afbakening

Ten slotte wordt er een afbakening gemaakt van het gebied, die wordt gebruikt om te helpen bij de planning en het beheer van het gebied. 

Hoe werkt een afbakening onderzoek?

Een afbakening onderzoek begint meestal met het verzamelen van informatie over het gebied. Dit kan informatie over fysieke kenmerken zoals landschap en water, maar ook over de demografie, de infrastructuur, de landgebruik en andere kenmerken. Vervolgens wordt geanalyseerd welke kenmerken van invloed zijn op de afbakening. Er wordt gekeken naar de wettelijke, politieke, economische, sociale en andere factoren die van invloed zijn. Na de analyse worden de resultaten gecombineerd met andere informatie zoals kaarten, satellietbeelden, gegevens van organisaties of andere bronnen. Dit helpt om een volledig beeld te krijgen van het gebied. Ten slotte worden de resultaten gevalideerd door een onafhankelijke partij. Het eindresultaat is een afbakening van het gebied, die wordt gebruikt om te helpen bij de planning en het beheer van het gebied

Online marketing uitbesteden?  

The Ecom Agency is een marketingbureau wat zich voornamelijk op webshops richt. Wij bieden meerdere diensten aan voor klanten in verschillende branches. Heb jij hulp nodig bij de online marketing van jouw bedrijf? Vul het formulier hieronder dan zo nauwkeurig mogelijk in zodat wij contact op kunnen nemen wanneer we jouw bedrijf kunnen ondersteunen op het gebied van online marketing.